Inger Leemans

Interim Directeur Meertens Instituut. Cultuurgeschiedenis. Culturele economie. Kennisgeschiedenis. Emoties en zintuigen. Digitale geesteswetenschappen.

Inger Leemans is hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de VU en hoofdonderzoeker van NL-Lab bij het KNAW Humanities Cluster. Haar onderzoek richt zich op de vroegmoderne cultuurgeschiedenis (1500-1850), emotie- en geurgeschiedenis, kennisgeschiedenis, culturele economie en digital humanities. Ze publiceerde eerder over pornografiegeschiedenis, financiële crises, de boekenmarkt, vertaalmachinerie, imagineering en de vroegmoderne roman. Samen met Gert-Jan Johannes schreef zij een nieuw handboek over de achttiende-eeuwse letterkunde: Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800. De Republiek (Bert Bakker 2013). Recent publiceerde zij eveneens met Johannes ook een luchtiger boek: De vliegerende Hollander. Cultuurgeschiedenis van de Nederlandse vliegerverbeelding vanaf 1600 (Prometheus 2020). Op dit moment werkt ze aan een cultuurgeschiedenis van de aandelenhandel. Sinds januari 2021 is Leemans Project Lead van het EU Horizon 2020-project ODEUROPA: Negotiating Olfactory and Sensory Experiences in Cultural Heritage Practice and Research.

Inger Leemans is lid van de wetenschappelijke raad van het EU JPI Cultureel Erfgoed, van de Nationale Onderzoeksraad voor Cultureel Erfgoed en van de Nationale Raad voor Nederlandse Taal en Cultuur (Nederlandse Taalunie). Ze werkt mee aan verschillende digital humanities-projecten zoals Golden Agents, REPUBLIC, Embodied Emotions, Visualizing Uncertainty (Netherlands eScience Center) en Quality and perspectives in deep data. Ze is ook bestuurslid van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, het Huizinga Instituut, de Thijssen-Schoute Stichting, en redacteur van Spiegel der Letteren.

Inger Leemans heeft een passie voor kennisbenutting. Ze geeft lezingen voor verschillende doelgroepen en treedt regelmatig op in radio- en televisieprogramma’s of in podcasts. Ze gaf college in de Universiteit van Nederland, hield een TedX-talk, sprak op grote publieksfestivals zoals Oerol, en ze leidt debatbijeenkomsten. Kennisbenutting draait voor haar niet alleen om het communiceren van onderzoeksresultaten, maar ook om het ontwerpen van nieuw onderzoek in samenwerking met private en publieke partners. In haar onderzoeksprojecten werkt Leemans samen met de financiële sector, de geurindustrie, de erfgoedsector en creatieve partners. Als hoofdonderzoeker van NL-Lab brengt Leemans experts van verschillende achtergronden bij elkaar om samen nieuw onderzoek te ontwerpen – onderzoek dat midden in de samenleving staat.