Het onderzoeksthema ‘van geslacht op geslacht’ wordt gecoördineerd door Geertje Mak. Aan de hand van het begrip ‘geslacht’ wil Mak met dit thema bijdragen aan het denken over geschiedenis als een proces van generationele overdracht. Een aspect waar je dan zeker niet omheen kunt is seks: seks in zijn concrete vormen en variaties, maar ook de sociale, culturele, economische, morele, juridische en politieke regulering van seks. Regulering van seksualiteit betekent vrijwel altijd ook regulering van gender. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over de vraag wie met wie mag trouwen – waarmee vaak overdracht van bezittingen, macht, maar ook cultuur, kennis of identiteit gemoeid is. Een politiek van geslacht op geslacht kan overgeërfde (religieuze, raciale, klasse-) verschillen bestendigen of juist slechten. Een geschiedenis van geslacht op geslacht analyseert de historische processen van overdracht en transformatie van maatschappelijk verschil via de regulering van gender en seksualiteit.

 

In haar boekproject Huishouden in Nederlands Nieuw-Guinea kiest Mak voor een microhistorische benadering die toont hoe op het prozaïsch lijkende niveau van het zendingshuishouden met Papoease pleegkinderen de koloniale interventie in de samenleving van Nieuw-Guinea gestalte kreeg. Binnen het NWO-project Children as Objects and Agents of (Post)colonial) Change (COACC) doet zij daarnaast onderzoek naar de centrale rol die kinderen speelden in koloniale missies.

 

Gerelateerde projecten

Partners: Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit, Maastricht University, Universiteit van Gent, European University Florence en University of Münster.

  • Geslacht: towards a philosophy of gender history’, planned project. Partners: Bob Pierik, (UvA)

 

Publicaties

Geertje Mak, Huishouden in Nederlands Nieuw-Guinea (inaugurele rede Universiteit van Amsterdam 2017).

 

Geertje Mak, Marit Monteiro en Lies Wesseling, ‘Save the Children?’, Introduction to special Issue BMGN Low Countries Historical Review over Child Separation in (Post)Colonial Policies and Practice.

 

Geertje Mak, ‘Mannelijke vrouwen in historisch perspectief’, Nacht van de Geschiedenis Rijksmuseum Amsterdam 26 okt 2019.

 

Zie ook

Interview met Geertje Mak voor het NTR televisieprogramma De Kennis van Nu, ´De Gendercode´, 22 april 2020.