maart 19, 2022

Geertje Mak in NRC

NRC interviewde NL-Lab onderzoeker Geertje Mak over sekse/gender, de verwevenheid van ‘innerlijke’ genderidenteit en ‘uiterlijke’ factoren, en hokjesdenken. ‘Ooit een Vollmann of een Vollweib gezien, behalve in de spiegel? Een man of vrouw die vollédig, in elke vezel en haarvat, ‘m’ of’ v’ is? Met alle fysieke, psychologische en sociale kenmerken die bij een van die etiketten zouden horen? Natuurlijk is niemand zo, zegt hoogleraar genderstudies Geertje Mak [..]. Geen mens past naadloos in die twee culturele kleedhokjes.

Het hele interview staat hier.