Joris Oddens

Politieke cultuur. Representatie. Identiteit. Verlichting & Revolutie. Republiek & Koninkrijk.

Joris Oddens studeerde Nederlands, Europese Studies en Geschiedenis in Amsterdam en Florence. Hij promoveerde in 2012 aan de Universiteit van Amsterdam op een bekroond proefschrift over de geschiedenis van het eerste parlement van Nederland (1796-98). Hij heeft ook gewerkt als onderzoeker en docent in Nijmegen, Groningen, Leiden en Padua en hij was fellow aan de Nederlandse Instituten in Rome en Istanbul. Oddens is een allround specialist van het Nederlandse revolutietijdvak. Op zijn kennis van de Bataafs-Franse tijd wordt regelmatig een beroep gedaan.

De afgelopen jaren is hij ook steeds meer geïnteresseerd geraakt in de vraag hoe de Nederlandse politieke cultuur zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld in vergelijking tot die van andere Europese landen. Zijn eigen onderzoeksterrein strekt zich inmiddels uit van de zestiende tot en met de twintigste eeuw. Oddens onderzoekt de politieke betekenis van cultuuruitingen in engere zin (bijvoorbeeld literaire teksten of schilderijen). Daarnaast probeert hij te begrijpen, in bredere zin, hoe politiek werkte en welke ideeën daarbij leidend waren. Hij kijkt zowel naar het politieke centrum als naar de periferie en bestudeert elites en gewone burgers. Zo heeft hij bijvoorbeeld geschreven over verheven stoïsche idealen in alba amicorum van Bataafse staatslieden, maar ook over alledaagse politieke praktijken onder Amelandse eilandbewoners rond 1800. Verder publiceerde hij onder meer over emoties in de politiek, religieus geweld, zusterrepublieken, bicameralisme, self fashioning, spoken en Nederlanders in het Ottomaanse Rijk.

Sinds enige tijd doet Oddens onderzoek naar de geschiedenis van verzoekschriften en petities in Nederland. Bij NL-Lab zet hij deze lijn voort in een meerjarig onderzoeksproject, waarvoor hij een subsidie heeft ontvangen van het Fonds Staatsman Thorbecke. Verder hoopt hij bij te dragen aan de gezamenlijke missie van de onderzoeksgroep door te reflecteren op de lange lijnen in de geschiedenis van de Nederlandse identiteit. Speciale aandachtsgebieden zijn daarbij politieke identiteiten in de overgang van de Republiek naar het Koninkrijk en de verhouding tussen nationale en subnationale identiteiten. Binnen NL-Lab is Oddens ook het aanspreekpunt voor de politiek-institutionele geschiedenis van Nederland en voor de historische wortels van politieke verschijnselen die als typisch Nederlands worden gezien, zoals sober bestuur, burgerlijkheid en poldercultuur.

Oddens is redactievoorzitter van het tijdschrift Early Modern Low Countries en maakt deel uit van het project REPUBLIC (Huygens ING), dat tot doel heeft alle besluiten van de Staten-Generaal (1576-1796) digitaal te ontsluiten.